How Tall is

Celebrities From Japan


Ai Kago

Ai Shibata

Aiko Kayo

Aki Maeda

Akinori Iwamura

Banjo Ginga

Chiaki Ishikawa

Daisuke Gori

Hiroki Yasumoto

Iemasa Kayumi

Jien

Kotono Mitsuishi

Machiko Kyo

Maeda Toshiie

Masato Ibu

Olivia de Havilland

Sonny Chiba

Takayuki Yamada

Toba